Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Ekonomia i zarządzanie Zobacz
Metodologia badań społecznych Zobacz
Metodyka pracy socjalnej Zobacz
Nauki społeczne Zobacz
Pedagogika Zobacz
Prawo Zobacz
Problemy społeczne oraz instytucje polityki społecznej Zobacz
Psychologia Zobacz
Wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia Zobacz
Wprowadzenie do pracy socjalnej Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/