Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Pracy Socjalnej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu
  Wydział Służb Publicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: brak danych

Projekty edukacyjne


Link do http://www.wwsi.edu.pl/